Tel. 0341-370008 – Email: info@osteopathieputten.nl

Osteopathie en wetenschap

 

Dat osteopathie werkt, blijkt ook uit wetenschappelijke studies. Sinds de jaren negentig is in de osteopathie een sterk toegenomen belangstelling voor wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen. Sindsdien zijn er in binnen- en buitenland vele studies verricht naar de effecten van specifieke osteopatische behandelingen.

Op de site van het NVO ziet u een korte weergave van enkele studies waarbij de effectiviteit van osteopatische behandelingen bij diverse aandoeningen werd onderzocht. Enkele van deze besproken onderzoeken hebben betrekking op deelbehandelingen van de osteopathie. De kracht van osteopathie ligt echter in de totaal benadering. Dit is helaas soms moeilijk in één onderzoek samen te brengen.

Voor vragen of een toelichting kunt u contact opnemen met het secretariaat van het NVO.