Tel. 0341-370008 – Email: info@osteopathieputten.nl

Verloop eerste consult

 

• Het eerste consult start met een uitgebreid vragengesprek (anamnese) betreffende uw klacht en medische voorgeschiedenis

• Dan volgt het lichamelijk onderzoek waarbij specifieke testen naar de beweeglijkheid van uw gewrichten mij in staat stellen een diagnose te maken

• ik test hierbij ook steeds naar contra-indicaties voor de behandeling en verwijs u, indien nodig, eerst door naar uw huisarts of specialist

• De resultaten van het onderzoek zullen met u besproken worden en op basis van de ziektegeschiedenis en de gevonden resultaten wordt een behandelplan opgesteld. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van manuele technieken.

• Daarnaast kunnen adviezen gegeven worden op het gebied van houding en voeding en/of leefstijl.

• Zonodig kan worden verwezen naar andere disciplines, zoals een huisarts, (sport-, kinder)fysiotherapeut, mensendieck therapeut of medisch specialisten.

Meestal merkt u reeds na een eerste of tweede behandeling verandering. Na de behandeling kan uw lichaam reageren met bijvoorbeeld een toe- of afname van de symptomen, hoofdpijn of vermoeidheid. Het lichaam zoekt dan naar een nieuw evenwicht. Om het daarvoor de tijd te geven, zit er tussen de behandelingen een periode van een tot zes weken. Meestal is binnen drie behandelingen duidelijk of osteopathie effectief is voor uw klachten. Naargelang de voorgeschiedenis, chroniciteit en ernst van uw klachten zullen meerdere behandelingen of enkele jaarlijkse controlebehandelingen uw klacht verder doen afbouwen, stabiliseren of ondersteunen.

Tijdens uw bezoek aan de osteopaat zal ook aandacht aan uw leefwijze en voedingswijze (denk aan zaken als eten, slapen, drinken, werken, sporten, ontspanning etc.) worden besteed. Er zullen adviezen worden gegeven indien dit nodig mocht zijn. Dit alles in het streven naar een zo optimaal mogelijke gezondheid. Getracht zal worden om samen met u het inzicht te vergroten in de factoren die verstoringen in het lichaam kunnen geven en zo uw gezondheid ondermijnen.