Tel. 0341-370008 – Email: info@osteopathieputten.nl

Wat is osteopathie?

 

Osteopathie ontstond in Amerika in het jaar 1874. De grondlegger van deze manuele geneeskunde was A.T. Still, een arts en predikant. Hij ondervond dat mensen sneller en beter herstelden van ziekten als hij het lichaam met zijn handen soepel maakte en rechtzette. Zijn verklaring hiervoor was dat het lichaam als gevolg van infecties, stress, ongevallen, overbelasting, etc. minder beweeglijk wordt en daardoor vatbaarder voor ziekte en klachten.

Beweeglijkheid van weefsel speelt binnen de osteopathie een belangrijke rol. Alle weefsels in het lichaam (botten, spieren, organen, bloedvaten, zenuwweefsel en hersenen) staan in directe relatie tot elkaar. Als er ergens in het lichaam een verminderde beweeglijkheid van weefsel optreedt, kunnen er allerlei klachten ontstaan, zoals stijfheid in gewrichten, ontstekingen, zwellingen, buikpijn, hoofdpijn, etc. Het is onze taak als osteopaat om deze verminderde beweeglijkheid op te sporen in het lichaam en vervolgens te behandelen.

Daarvoor is ook een goede doorbloeding nodig. Bouwstoffen en afvalstoffen dienen immers aan- en  afgevoerd te worden. Lichaamsregio’s met een verminderde beweeglijkheid zijn minder dynamisch en daardoor niet optimaal doorbloed en dus minder gezond en vatbaarder voor dysfunctie en klachten. De osteopaat zoekt naar deze regio’s in het lichaam en herstelt de beweeglijkheid en de gezondheid ervan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zachte rek- en ontspanningstechnieken en ook gerichte manipulaties en mobilisaties.  . De osteopaat werkt alleen met zijn handen, apparatuur wordt niet gebruikt en er worden geen medicijnen voorgeschreven

Osteopathie is een verantwoorde en volledige behandelwijze, gestoeld op de klassieke, medische vakken als anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie. De kracht van de osteopathie ligt in de integratie van deze kennisgebieden. . De behandelwijze richt zich op het opsporen en behandelen van de oorzaken van klachten, zodat het totale lichaam gestimuleerd wordt zichzelf te herstellen. Niet de klachten staan centraal in de behandeling, maar de vraag waardoor het in die betreffende regio tot klachten is gekomen. Klachten worden aangepakt bij de oorzaak. Dit is van belang om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.

In Nederland is osteopathie een relatief jong beroep. Inmiddels krijgt het in toenemende mate erkenning. In de USA, Groot-Brittannië en Frankrijk behoort osteopathie inmiddels al tot de reguliere gezondheidszorg. Osteopathie kan het best beschouwd worden als een aanvulling op de klassieke geneeskunde en geen alternatief ervan. Bovendien wordt de wetenschappelijke ondersteuning van osteopathie steeds sterker. Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is, verwijst een osteopaat door.