Tel. 0341-370008 – Email: info@osteopathieputten.nl

Kosten voor een consult

Het tarief voor een osteopatische behandeling is met ingang van 1 januari 2024 € 85,00 (incl. BTW, onder voorbehoud van prijswijzigingen). Een aantal  verzekeringsmaatschappijen vergoedt het consult (gedeeltelijk). Dit is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de door u afgesloten polis. Via de volgende link http://zorgwijzer.nl/vergoeding/osteopathie/ ziet u de vergoedingen per zorgverzekeraar. Omdat uw vergoeding in het aanvullende pakket zit, valt dit niet onder uw eigen risico.

Geen verwijzing

U heeft voor een osteopathiebehandeling geen verwijzing van de huisarts nodig. In het belang van de behandeling kan het voor de osteopaat interessant zijn om bepaalde onderzoeksgegevens te kennen. In een dergelijk geval zal er contact worden opgenomen met de huisarts. Overigens kan de huisarts, als de patiënt hiertegen geen bezwaar heeft, ook een verslag van de bevindingen van de osteopaat krijgen. Ik streef naar een goede samenwerking met artsen, specialisten en/of andere disciplines in de gezondheidszorg.

Annuleren van een consult

Het annuleren van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden, anders worden de consultkosten bij u in rekening gebracht.

Betaling consult

De betaling geschiedt direct na de behandeling en kan per pin worden voldaan.