Het eerste consult

Een eerste osteopatisch consult bestaat uit een vraaggesprek waarin alle facetten van de klacht van de patiënt besproken worden. Daarnaast vindt een safety- of veiligheidsonderzoek plaats om vast te stellen of het veilig is de patiënt osteopatisch te behandelen. Indien nodig wordt er verwezen naar huisarts of specialist om de veiligheid van behandelen te kunnen garanderen. Vervolgens vindt een bewegingsonderzoek plaats van weefsels en organen in het lichaam. De resultaten van het onderzoek worden besproken en een behandelvoorstel wordt gedaan. Het behandelvoorstel houdt in dat aantal behandelingen, frequentie van behandeling en evaluatiemoment worden besproken.

Vervolgconsulten

Een tweede osteopatisch consult bestaat uit een kort gesprek van het verloop van de klachten en behandeling volgens het eerder vastgestelde behandelplan.

Nazorg

Vaak wordt aan het einde van een behandelserie een afspraak over langere tijd ingepland om vast te kunnen stellen of de klachten daadwerkelijk naar tevredenheid verbeterd of opgelost zijn.