volwassenen
Volwassenen

 

Voor welke klachten biedt osteopathie bij volwassenen mogelijk een oplossing?

  • Kaakproblemen
  • Heup en beenklachten
  • Longklachten/Hyperventilatie
  • Armpijn
  • Schouderpijn
  • RSI
  • Rugpijn
  • Hernia
  • Kaakproblemen

 

Kaakproblemen

Het kaakgewricht wordt vaak buiten beschouwing gelaten maar speelt vaak een erg belangrijke rol binnen verschillende lichamelijk klachten. Het is het meest gebruikte gewricht in het lichaam (praten, eten enz.). Een osteopaat behandelt bijvoorbeeld ook vaak een kaakgewricht bij patiënten die zich aanmelden met hoofdpijn, nekpijn en schouderklachten. Daarnaast behandelt de ostepaat ook klachten van het kaakgewricht zelf zoals: tandenknarsen, klemmen en pijn in de spieren van de kaak of het kaakgewricht zelf.

Heup – en beenklachten

Sportblessures, verstuikingen, spierletsels, slijtage: veel voorkomende klachten aan de gewrichten van het been. Een osteopaat bekijkt niet alleen de blessure maar kijkt ook de andere gewrichten in het been na (heup, knie en voet). Een heup kan bijvoorbeeld niet goed functioneren zonder goede functie van voet en knie. Daarbij is het belangrijk voor de aansturing en doorbloeding van het been dat het bekken en de onderrug goed mobiel is.

Longklachten/Hyperventilatie

Bij hyperventilatie zien we vaak dat er een verminderde bloedtoevoer en aansturing van via zenuwen plaatsvindt naar de longen en zijn omgeving. Oorzaken hiervan zijn bewegingsverliezen ter hoogte van de structuren gelegen nabij het de longen (denk aan hart, slokdarm, middenrif, maag, enz.), maar ook bewegingsverliezen in de rug en het ribbenrooster, waarachter het de longen beschermd liggen. Door deze bewegingsverliezen te behandelen, de doorbloeding te optimaliseren en de bezenuwing die de longen, de omliggende organen en het middenrif aansturen te verbeteren, zien we de klachten frequent verdwijnen.

Armpijn

De meest voorkomende problemen ter hoogte van de arm zijn wel degelijk de ontstekingen van de pezen rondom de elleboog of de pols. De wel bekende tenniselleboog of zijn tegenhanger de golferselleboog. Deze klachten kunnen snel chronisch worden en de taken van het alledaagse leven flink verstoren. Net als bij schouderpijn zijn deze klachten heel vaak een gevolg van slecht bewegende structuren eromheen, zoals bijvoorbeeld de regio van de nek. Door de structuren rondom de elleboog en de pols zo vrij te maken van spanning en de beweeglijkheid te herstellen kan osteopathie een goede uitkomst bieden voor deze klachten.

Schouderpijn

Schouderpijn is voor veel mensen een herkenbare klacht. Het is dan ook een zeer complex gewricht, waar verschillende structuren pijn kunnen veroorzaken. Het kan gaan om artrose, peesontstekingen van de spieren die rondom de schouder zijn gelegen of een inklemming van deze pezen. Verder zijn ook problemen van het gewrichtskapsel en van de gewrichtsbanden een mogelijke oorzaak van pijn in die regio. Een van de meest bekende problemen van de schouder is duidelijk de `Frozen Shoulder` waarbij men de arm steeds minder kan bewegen in verschillende richtingen, door het verschrompelen van het gewrichtskapsel van de schouder.
Heel vaak is schouderpijn het gevolg van andere problemen in het lichaam, bijvoorbeeld van nek of rugklachten. Binnenin de osteopathie gaat men op basis van een vraaggesprek en onderzoek een diagnose maken die bepaald welke structuur de pijn veroorzaakt. De osteopaat gaat dit probleem dan kaderen binnenin het gehele lichaam. Osteopathie kan een hele gunstige invloed hebben op schouderklachten door de omliggende structuren zo optimaal mogelijk te doen functioneren en de doorbloeding van de schouder zo optimaal mogelijk te maken.

RSI (Repetitive Strain Injury)

Dit zijn pijnklachten ter hoogte van de nek, schouder, elleboog of pols of een combinatie van voorgaande, die ontstaan door het uitvoeren van herhaaldelijke bewegingen. Het gaat meestal over ontstekingachtige klachten die een wisselend verloop hebben gedurende enkele weken en steeds erger worden qua intensiteit. De oorzaak van deze problematiek is een onbalans tussen de belasting van deze structuren en de belastbaarheid. De osteopaat tracht dit evenwicht aan de hand van verscheidene manuele technieken te herstellen.

Rugpijn

Rugpijn is een vaak voorkomend probleem met diverse oorzaken. Het kan gaan van een acute blokkade bij een plotse beweging tot chronische rugklachten.Het is hierbij heel belangrijk om na te gaan wat de pijnuitlokkende structuur is, spieren, pezen, wervelblokkade, zenuw inknelling, tussenwervelschijf, e.a. Op basis van manueel onderzoek en een vraaggesprek zal de osteopaat naast het bepalen van de pijnuitlokkende structuur ook een diagnose kunnen stellen en een behandeling opstarten. Het grote verschil tussen osteopathie en andere manuele disciplines, is dat men bij osteopathie het lichaam gaat bekijken als een geheel. Alle structuren die invloed kunnen hebben op de rug worden onderzocht en indien nodig ook behandeld.

Hernia

Een hernia is een uitstulping van de kern van de tussen wervelschijf naar buiten toe. Hierdoor kan pijn in de rug ontstaan en indien de uitstulping ook drukt op de zenuwwortel ook uitstraling naar het bil of het gehele been tot in de voet. Andere symptomen zijn gevoelsverlies of tintelingen in een bepaald deel van het been of slapend gevoel van een bepaald deel van het been. In ernstige gevallen kan er ook krachtsverlies van bepaalde spieren optreden.